Logo ΕΣΠΑ

Logo ΕΣΠΑ

Erasmus

Το ΚΠΕ Βάμου Σχεδιάζει και υλοποιεί διεθνή προγράμματα στα πλαίσια του Erasmus+.

  • To 2015-16 υλοποιήσαμε πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 για "Καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους".
  • Το 2017-18 υλοποιήσαμε πρόγραμμα  Erasmus+ KA1 με θέμα "Διεθνές Σχολείο ανοιχτό σε πρόσφυγες και μετανάστες".
  • Το 2018-19 υλοποιήσαμε πρόγραμμα  Erasmus+  KA2 youth in action, "Precious Plastic" στην Πορτογαλία.
  • Το 2018 ξεκίνησε 3ετές πρόγραμμα Erasmus+  KA2 "Colourful World" που σκοπό έχει να παραχθεί ένα εργαλείο (παιχνίδι σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή και οδηγός υλοποίησης με δραστηριότητες) για την εκπαίδευση για την αειφορία ενσωματώνοντας STEM, για παιδιά ηλικίας 7-10 ετών.
  • Το 2019-20 εγκρίθηκε η ένταξη μας σε πρόγραμμα  Erasmus+ KA1 με θέμα "Φύση και Πολιτισμός ως εργαλεία για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση".
  • Το 2019 ξεκίνησε 2ετές πρόγραμμα Erasmus+  KA2 "Greenoopolis" που σκοπό έχει να παραχθεί ένα εργαλείο (ηλεκτρονικό βιβλίο και οδηγός υλοποίησης με δραστηριότητες) για την εκπαίδευση για την αειφορία ενσωματώνοντας STEM, για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.
Το μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, Ελένη Δεσποτίδου, παρακολούθησε το σεμινάριο «Αντιμετώπιση της Διαφορετικότητας: Διαπολιτισμική Διαχείριση Τάξης» που διοργάνωσε η Ακαδημία Δασκάλων Europass στις  1-7 Οκτωβρίου στη Φλωρεντία της Ιταλίας.  Στο σεμινάριο συμμετείχαν δάσκαλοι, καθηγητές και διευθυντές από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ουγγαρία και πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα.
Αυτό το σεμινάριο Erasmus + απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική, ενηλίκων, ειδικές ανάγκες), εκπαιδευτές δασκάλων /  συμβούλους επαγγελματικής  σταδιοδρομίας, συμβούλους εκπαίδευσης , διευθυντές / διευθυντές σχολείων/ οργανώσεων που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις και σε (επί πληρωμή ή εθελοντικά) διοικητικό προσωπικό σε ιδρύματα/ οργανισμούς.
Η πολυμορφία θέτει υπό αμφισβήτηση τις  παραδοσιακές στρατηγικές διδασκαλίας και απαιτεί καινοτόμες λύσεις.  Αυτό το εισαγωγικό σεμινάριο ασχολήθηκε με θέματα όπως: πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών κατάλληλο τόσο για μαθητές στη μητρική τους γλώσσα όσο και μη, πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίσουν  γλωσσικές και επικοινωνιακές δυσκολίες και πώς μπορούν οι μαθητές να αλληλεπιδρούν με παραγωγικό τρόπο ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους ταυτότητα.
Μέσα από τη συζήτηση περιπτώσεων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την ανάληψη δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν τις διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πρακτικές.  Έλαβαν προτροπές για να προωθήσουν την επικοινωνία στις τάξεις τους και  εξερεύνησαν  λύσεις για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των νεοεισερχομένων χωρίς να διακόπτουν την κανονική ροή της διδασκαλίας.  Παρουσιάστηκαν στρατηγικές διδασκαλίας με συγκεκριμένους ή και συνολικούς στόχους (παιχνίδι ρόλων, συνεργατική μάθηση και πολλά άλλα).
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής:
• Οι διαφορετικές μαθησιακές προσεγγίσεις των μαθητών: γνωρίζοντας τους για να είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τις σωστές στρατηγικές διδασκαλίας,
• Δυνατότητα επιλογής κατάλληλων μεθόδων για διαφορετικές τάξεις, πλαίσια και  στιγμές κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
• Στρατηγικές διδασκαλίας με συγκεκριμένους, γενικούς στόχους: παιχνίδι ρόλων, συνεργατική μάθηση,
• Εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία.
Συνολικά, το σεμινάριο βοήθησε τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν ευρύτερη συνειδητοποίηση σχετικά με διαφορετικές προσεγγίσεις μάθησης, τη διαπολιτισμική επικοινωνία,  τις καινοτόμες μεθόδους και το πώς να μετατρέψουν τη διαφορετικότητα από  δυσκολία σε δυνατότητα.
Το EUROPASS είναι ένας διεθνής φορέας παροχής μαθημάτων με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση μαθημάτων για Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς.  Ο κύριος εκπαιδευτής των σεμιναρίων ήταν η Sheila Crown, καθηγήτρια Αγγλικών.
 
 
 
      


Το μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Βάμου,  Μπάσιου Ανδριάνα παρακολούθησε το σεμινάριο ‘’Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μετανάστευση,το ρατσισμό και τις διακρίσεις’’ που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Intercultural Iceland,στις 24-30 Σεπτεμβρίου,στο Borgarnes της Ισλανδίας.   

    Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ισπανία,Γερμανία,Σουηδία,Ουγγαρία,Ιταλία). Στόχος  του σεμιναρίου είναι τα σχολεία και  οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν και να είναι ευαίσθητοι σε σχέση με τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις και την ένταξη και να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα με τους μαθητές  τους. Επιπλέον, να αναπτύξουν κορυφαίες πρακτικές στους παραπάνω τομείς  και  να έχουν σαφείς στόχους και στρατηγικές για τη βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών και των διαπολιτισμικών ικανοτήτων τους, χρησιμοποιώντας καλά διαρθρωμένες και δημιουργικές μεθόδους συνεργασίας.
   Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο  πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν  πιο πρακτική παρά θεωρητική,μέσω συνεργατικών εργασιών, διάφορων δραστηριοτήτων, συζητήσεων και εφαρμογή παραδειγμάτων  πρακτικής κατάρτισης. Δόθηκαν  σύντομες διαλέξεις  οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ των δραστηριοτήτων με βασικό στόχο τη μάθηση με πράξεις. Όλοι οι συμμετέχοντες  συζήτησαν και παρουσίασαν δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα και ανέπτυξαν σχέδια μαθήματος που εκπαιδεύουν τους μαθητές και τους συναδέλφους τους σε κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες,και τους ευαισθητοποιούν στα παραπάνω θέματα.        
  Συγκεκριμένα οι στόχοι του σεμιναρίου ήταν οι εξής:
    • Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να γίνουν ανοιχτοί, σκεπτόμενοι και δραστήριοι πολίτες
• Να μαθαίνουν να ζουν και να εργάζονται με άλλους και να μαθαίνουν να εκτιμούν την ποικιλομορφία
• Να καταστούν οι μαθητές το κέντρο της μάθησης και να ενισχυθούν και να εκτιμηθούν διαφορετικές ικανότητες και ικανότητες
• Οι μαθητές  να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δεξιότητες και ικανότητες ως υποστηρικτικές πτυχές του προγράμματος σπουδών
• Οι εκπαιδευτικοί να γίνονται ευαίσθητοι σε θέματα όπως τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, οι διακρίσεις, ο αποκλεισμός και ο ρατσισμός
• Οι εκπαιδευτικοί  να μάθουν πώς να διδάσκουν και να συζητούν αυτά τα θέματα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
• Οι εκπαιδευτικοί να μάθουν πώς να δημιουργούν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας

   Η Intercultural Iceland είναι μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία που αναπτύσσει καινοτόμες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και δραστηριοτήτων κατάρτισης. Ιδρύθηκε το 2003 στο Ρέικιαβικ Ισλανδία.Οι κύριοι στόχοι της ICI είναι: Η καταπολέμηση κάθε είδους προκατάληψης και διακρίσεων με σκόπιμη διαβούλευση και εκπαίδευση και με την παροχή πρακτικής κατάρτισης εκπαιδευτικών,η ενίσχυση της συνειδητοποίησης των πλεονεκτημάτων της διαφορετικότητας και των μεταναστών ως εμπλουτισμός για κάθε κοινωνία,η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης και η βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στην ενημέρωση και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.Η κύρια εκπαιδεύτρια των σεμιναρίων είναι η ιδρυτής του ICI, Guðrún Pétursdóttir.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου