Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Διδακτική υπηρεσία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Εικόνα από υπαίθριο μάθημα του ΚΠΕ Βάμου (προ πανδημίας)
 
Το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία παραλείπει να συμπεριλάβει στη διδακτική υπηρεσία (άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο στ’) τη διδακτική υπηρεσία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όμως ασκούν διδακτικό έργο, με βάση και την προκήρυξη στελέχωσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θεωρούμε ότι η παράλειψη αυτή θα πρέπει να διορθωθεί, όπως προτείνει και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2020- 2021 που έστειλε στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη διάρκεια της πανδημίας έκανε διαδικτυακά μαθήματα σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας WEBEX του Υπουργείου σε 61 σχολεία με τη συμμετοχή 1264 μαθητών και 152 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, σε διαδικτυακές δράσεις (πχ για Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, για την Επαναχρησιμοποίηση Υλικών και για το Κλίμα) που οργάνωσε το ΚΠΕ Βάμου συμμετείχαν 78 σχολεία με 1560 μαθητές και 179 εκπαιδευτικούς. Επίσης το ΚΠΕ Βάμου, τη φετινή σχολική χρονιά οργάνωσε ή συμμετείχε στη διοργάνωση 10 διαδικτυακών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων με τη συμμετοχή 2.829 εκπαιδευτικών και 93 ενήλικων πολιτών από όλη τη χώρα.

Θα θέλαμε επίσης να συμπληρώσουμε ότι, πέραν των παραπάνω, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, τη φετινή σχολική χρονιά:

Þ     Δημιούργησε πληθώρα ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση ελεύθερα από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Þ     Κατέθεσε 3 προτάσεις δραστηριοτήτων (για το Κλίμα, την Ανακύκλωση και για τη Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και το Περιβάλλον) στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 2 εκ των οποίων είχαν ήδη ενσωματωθεί από την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Þ     Δημιούργησε το ηλεκτρονικό περιοδικό «Πράσινος Πλανήτης», εκδίδοντας 4 τεύχη από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2021, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Þ     Δημιούργησε ένα Διαδραστικό Βιβλίο (Interactive book) με θέμα τη Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και το Περιβάλλον, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω της πλατφόρμας e me. Σε αυτό περιλαμβάνονται παρουσιάσεις, κείμενα, βιντεάκια, εικόνες σχετικά με το θέμα.

Þ     Συμμετείχε (διαδικτυακά) σε 2 προγράμματα Erasmus+ KA2 για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου για παιδιά νηπιαγωγείου με περιβαλλοντικό θέμα σε διάφορες γλώσσες (πρόγραμμα Greenopolis) και για τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (πρόγραμμα Colourful World). Και τα δύο συνοδεύονται με Οδηγούς Εκπαιδευτικού με συμπληρωματικές προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα συμμετέχει στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων Erasmus+ KA1 (Επιμόρφωση προσωπικού σε Δομημένους Κύκλους Μαθημάτων).

Þ     Φιλοξένησε 2 πρακτικές Erasmus+ (Erasmus+ Traineeships), της περιβαλλοντολόγου Daniela Sannino από την Ιταλία –Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι της Σαρδηνίας (Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2020) και της διατροφολόγου Enola Comte από τη Γαλλία (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2021). Στη διάρκεια αυτών των πρακτικών διαμορφώθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά) για τη Μεσόγειο Θάλασσα και για τη Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή, προστέθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα προσφερόμενα από το ΚΠΕ Βάμου (Μεσόγειος, η θάλασσα που μοιραζόμαστε) και δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό βιβλίο και πρόταση στο ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και Περιβάλλον).