Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

2η ημέρα εισαγωγικού σεμιναρίου

 Η 2η μέρα του εισαγωγικού σεμιναρίου μας 30 Οκτωβρίου, θα υλοποιηθεί στις εκβολές του Κλαδισού ποταμού. Σημείο συνάντησης στο τέρμα Σελίνου στη γέφυρα του ποταμού, 9 π.μ.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Πρόγραμμα και συμμετέχοντες

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνει Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021..

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι είναι η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

17.30 - 17.45     Προσέλευση - Εγγραφές.

17.45 - 18.00:    Παιχνίδι γνωριμίας

18.00 - 18.30:    Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων του ΚΠΕ Βάμου

18.30 - 18.45:    Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου για Εξ Αποστάσεως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

18.45 - 19.00     Διάλειμμα

19.00 – 19.30    Προτεινόμενες δράσεις από το ΚΠΕ Βάμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

19.30 – 20.30    Η εφαρμογή της μεθόδου Project στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

20.30 - 21.00:    Ερωτήσεις – συζήτηση

 

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

08.30 - 09.00     Προσέλευση στο χώρο της λίμνης Αγιάς

09.00 - 10.00:    Υπαίθρια εκπαιδευτικά παιχνίδια για το περιβάλλον (Εργαστήριο 1)

10.00 - 11.00:    Παιχνίδια ρόλων (Εργαστήριο 2)

11.15 - 11.30:            Διάλειμμα

11.30 – 12.15    Εκπαιδευτική τεχνική World Café (Εργαστήριο 3)

12.15 – 13.30    Σχεδιασμός Project για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Εργασία σε ομάδες)

13.30 - 14.00:    Ερωτήσεις – συζήτηση- Αξιολόγηση σεμιναρίου

 

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την πρώτη ημέρα (Παρασκευή) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου και τη δεύτερη ημέρα (Σάββατο) στη λίμνη Αγιάς. Και τις δύο ημέρες, οι εργασίες του Σεμιναρίου θα γίνουν με τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας για την καταπολέμηση της πανδημίας, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Εκπαιδευτικό διαδικτυακό παιχνίδι Colourful World στα πλαίσια σύμπραξης Erasmus+ για την Καινοτομία

 


Με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+KA2 Colourful World (Πολύχρωμος Κόσμος - Αρ. Έγκρισης  από το Βρετανικό Συμβούλιο 2018-1-UK01-KA201-048028), στο οποίο συμμετείχε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, σας στέλνουμε το σύνδεσμο (link) του διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με θέμα το περιβάλλον που διαμορφώθηκε και στα Ελληνικά:

https://www.colourfulworld.eu/alpharhochiiotakappa942-sigmaepsilonlambda943deltaalpha.html

Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργήθηκαν: