Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση συμμετοχής στα Περιφερειακά Θεματικά Δίκτυα του ΚΠΕ Βάμου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς, Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κρήτης για να συμμετάσχουν στα Περιφερειακά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

·         «Αλλάξτε συμπεριφορές ! ΑνακυκλωSOS…τε»

·         «Ένας κήπος στο σχολείο μου»

·         « Αλλάζω για το Κλίμα».

 

Επειδή θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας των τριών αυτών Δικτύων που συντονίζει το ΚΠΕ Βάμου, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και ΚΠΕ της Κρήτης να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις, πατώντας στους υπερσυνδέσμους (link)

ΔΙΚΤΥΟ «Αλλάξτε συμπεριφορές… ΑνακυκλωS.O.Sτε!»

Αίτηση Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων_Δίκτυο Ανακύκλωση ΕΔΩ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNVcNqBs3xbbjoaUg4NL-VcAB8Y45FpZMaYkeY7PD3lHTavg/viewform?usp=sf_link

Αίτηση ΚΠΕ_Δίκτυο Ανακύκλωση ΕΔΩ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde-pfulTW_cqGX9MWulXtPphZ3O1TXbOp3EWQwOMFKJ_YbVg/viewform?usp=sf_link

Αίτηση Σχολείων_Δίκτυο Ανακύκλωσης ΕΔΩ

https://docs.google.com/document/d/1xR8oy4VcOzyJn99y7zr59r5ZrTZ_qBm_/edit?usp=sharing&ouid=110790017079896071048&rtpof=true&sd=true

 

ΔΙΚΤΥΟ «Αλλάζω για το Κλίμα»

Αίτηση Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων_Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής ΕΔΩ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5y_W1bxioD4DcKr6uoMWvDATDLLorw7qyTgn9vS8Xjz4lLQ/viewform?usp=sf_link

Αίτηση ΚΠΕ_Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής ΕΔΩ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2H-DiFfHeg3CKKjPxDVzSsIPApH7YKD3E72hoi8Je9aTGyw/viewform?usp=sf_link

Αίτηση Σχολείων_Δίκτυο Κλιματικής Αλλαγής ΕΔΩ

https://docs.google.com/document/d/1rdHSzl-N6xY23Fj7KBnJO_pmJwuyBBZt6YikIgqOGlQ/edit?usp=sharing

 

ΔΙΚΤΥΟ «Ένας κήπος στο σχολείο μου»

Αίτηση Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων_Δίκτυο Σχολικών Κήπων ΕΔΩ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3YOxrFVet4B6PbEa_xOQ1CQ9cFV-r1f080UIF7k8_ywzehw/viewform?usp=sf_link

Αίτηση ΚΠΕ_Δίκτυο Σχολικών Κήπων ΕΔΩ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTH0ifELPrPuAH1nbtAUgdPZOjdNiBUtgwo26534ugA86KA/viewform?usp=sf_link

Αίτηση Σχολείων_Δίκτυο Σχολικών Κήπων ΕΔΩ https://docs.google.com/document/d/1q3pYqclPTe8uyJ9e4IBd-fnsV5tM1rtl/edit?usp=sharing&ouid=110790017079896071048&rtpof=true&sd=true