Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Δράσεις του ΚΠΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΤοΠερισσότεροι από 800 μαθητές κι εκπαιδευτικοί από 19 σχολεία του Δήμου Χανίων (8 Νηπιαγωγεία, 5 Δημοτικά Σχολεία, 1 Γυμνάσιο, 2 Λύκεια, 1 ΕΠΑΛ και 1 Ειδικό Σχολείο) ξεναγήθηκαν την εβδομάδα από 16 έως 20 Μαρτίου 2015 στο Αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΧ, στη Δεξαμενή του Άη Γιάννη και στη λίμνη της Αγιάς. 

Οι μαθητές κι οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετακινήθηκαν δωρεάν από τη ΔΕΥΑΧ προς τους τόπους επίσκεψης.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου, στα πλαίσια της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΑΠ 7 που αφορά τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, καθώς και στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Περιφερειακό Δικτύου Π.Ε. «Υγρο-τροπο-ποιώ τη συμπεριφορά μου» που συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης Λασιθίου διοργάνωσε από κοινού με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων (ΔΕΥΑΧ) και τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) την εβδομάδα 16 έως 20 Μαρτίου 2015, δράσεις ευαισθητοποίησης για το νερό και τους υγροτόπους.
Παράλληλα, το ΚΠΕ Βάμου και η ΔΕΥΑΧ προχώρησαν στην εκτύπωση ενός τεύχους 48 σελίδων με εικόνες ζώων των υγροτόπων, οδηγίες και ιδέες για τους εκπαιδευτικούς, φύλλα εργασίας για το νερό και τους υγρότοπους. Το έντυπο αυτό μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν και θα σταλεί και στα σχολεία του Δήμου Χανίων για να υπάρχει στη διάθεση των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση.

Στόχος των δράσεων αυτών ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η τοπική κοινωνία κάθε σχολείου για το θέμα της προστασίας των υδάτινων αποθεμάτων και των υγροτόπων, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικολογική ισορροπία. Τα Χανιά έζησαν το προηγούμενο καλοκαίρι φαινόμενα λειψυδρίας και διακοπές νερού, που έχουν σχέση τόσο με την κλιματική αλλαγή όσο και με την κατασπατάληση του νερού. Έτσι, είναι σημαντικό να αναζητήσουμε τρόπους εξοικονόμησης νερού, προστασίας των υδάτινων αποθεμάτων, μείωσης της σπατάλης και διασφάλισης της οικολογικής λειτουργίας των υγροτόπων όπως οι λίμνες της Αγιάς και του Κουρνά.