Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Αίτηση επίσκεψης σε ΚΕΠΕΑ

Σ.Σ. Η παρακάτω Αίτηση συμπληρώνεται από την/τον ενδιαφερόμενη/ο εκπαιδευτικό, υπογράφεται από την/ τον εκπαιδευτικό και τη/ο Διευθύντρια/ή του σχολείου και αποστέλλεται στην/στον Υπεύθυνη/ο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Σχολείου, για να ενημερωθεί στη συνέχεια το ΚΕΠΕΑ που αφορά. Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι μέχρι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

 


Προς το Κ.Ε.ΠΕ.Α. …………………………………………………………………………………………………………….

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ .…………………………………………………............................................................

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ............................................................................................................

ΤΗΛ. ………………….. ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….………….

Email ……………………………...…..……….......…………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ..................................................................... ΠΕ/ΤΕ: ….

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ :

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………. Ειδικότητα……………….

Τηλ. Επικοινωνίας………………………………………… Τηλ. Κινητό ………………………………………………….

Ηλ. Ταχυδρομείο………………………………………………………………………………………………………………...

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: (Ονοματεπώνυμο- Ειδικότητα)

1) ……………………..………………………………………………….…………….

2) …………………………………………………………………………….………….

3) …………………………………………………………………….………………….

 

Αριθμός μαθητών/τριών ……………………………………….

 

Υλοποιώ Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. με θέμα:

……………………...........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Διάρκεια προγράμματος: Μονοήμερο   Διήμερο   Τριήμερο 

 

Ο/Η Δ/ντής/-τρια                                                                                                                                            Ο/Η Αιτών/ούσα

του Σχολείου

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024

Κυκλοφόρησε η εγκύκλιος  του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) για το σχολικό έτος 2023-24.
Δείτε την στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:b3a54c43-989e-4714-891f-1a6c4a3389d3

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024

Σεμινάριο Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Αλλάζω ...για το Κλίμα"

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων ΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, στα πλαίσια του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Αλλά..Ζω για το Κλίμα» οργανώνει διήμερο Σεμινάριο την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

Θέμα του Σεμιναρίου: «Κλιματική Κρίση και Εκπαίδευση»

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση για την Κλιματική Κρίση. Στόχοι είναι, η συζήτηση για τη συμβολή του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα στην προσαρμογή και αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης, η γνωριμία με εκπαιδευτικά εργαλεία και τρόπους δράσης στο σχολείο σχετικά με το θέμα αυτό.

Στο Σεμινάριο αυτό θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης και συμμετέχουν στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Αλλά..Ζω για το Κλίμα» ή / και εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το μεγάλο θέμα της εποχής μας, την Κλιματική Κρίση.

Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΕΑ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου την πρώτη ημέρα και στο ΜΥΗΣ Αγυιά και στη λίμνη Αγυιάς τη δεύτερη ημέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Χώρος: ΚΠΕ Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου

17:00 - 17:30      Εγγραφές - Xαιρετισμοί.

17:30 - 18:00      Πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Βάμου για την Κλιματική Αλλαγή και παρουσίαση του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού του ΚΕΠΕΑ Βάμου, Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ Βάμου

18:00 - 18:30      «Κλιματική Κρίση και Παγκόσμιες Σύνοδοι για το Κλίμα», Γιάννης Φίλης, πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

18:30 - 19:00      Συζήτηση

19:00 - 19:15      Διάλειμμα για καφέ – κέρασμα

19:15 - 19:45      Παρουσιάσεις προγραμμάτων σχολείων που υλοποίησαν σχετικά προγράμματα.

19:45 - 20:45      Εργαστήριο Παιδαγωγικών τεχνικών σε ομάδες (Ηθικό Δίλημμα – Παιχνίδι ρόλων), Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ Βάμου

20:45 - 21:00      Συζήτηση – αξιολόγηση πρώτης ημέρας Σεμιναρίου

21:00                   Λήξη πρώτης ημέρας σεμιναρίου.

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2024

Χώρος: Μικρό Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο (ΜΥΗΣ Αγυιά) Λίμνη Αγυιάς

9:30                     Άφιξη στο ΜΥΗΣ:  Δημιουργία 2 ομάδων εκπαιδευτικών

9:40 - 10:20        Α ομάδα: Ξενάγηση στο ΜΥΗΣ, Πετραντωνάκη Μαρία, Δ/ντρια Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ

                            Β ομάδα: Εκπαιδευτικά μουσειολογικά προγράμματα, Παντελάκη Μαριλένα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Πειράματα παραγωγής ενέργειας από νερό, Στέλλα Χαραλαμπάκη, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων  

10:20 - 11:00      Β ομάδα: Ξενάγηση στο ΜΥΗΣ, Πετραντωνάκη Μαρία, Δ/ντρια Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ

                            Α ομάδα: Εκπαιδευτικά μουσειολογικά προγράμματα, Παντελάκη Μαριλένα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Πειράματα παραγωγής ενέργειας από νερό, Στέλλα Χαραλαμπάκη, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

11:00 - 11:15      Διάλειμμα

11:15 - 13:15      Εκπαιδευτικό Εργαστήριο STEAM: Παραγωγή αιολικής ενέργειας από ανεμόμυλους - Μετρήσεις - Πειράματα - Φύλλα εργασιών, Νίκος Αφεντάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων STEAM

13:15 - 13:30      Διάλειμμα

13:30 - 14:30      Παραμύθια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, Νίκος Μπλαζάκης

14:30                   Λήξη σεμιναρίου.

Για το ΚΕΠΕΑ Βάμου

Ο Υπεύθυνος

Ποντικάκης Φώτιος

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

Προκήρυξη Σεμιναρίου Περιφερειακού Δικτύου ΠΕ "Αλλάζω για το Κλίμα" 26 και 27 Ιανουαρίου 2024


 Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Βάμου, σε συνεργασία με τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων ΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, στα πλαίσια του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Αλλά..Ζω για το Κλίμα» οργανώνει διήμερο Σεμινάριο την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024.

Θέμα του Σεμιναρίου: «Κλιματική Κρίση και Εκπαίδευση»

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση για την Κλιματική Κρίση.

Στόχοι είναι, η συζήτηση για τη συμβολή του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα στην προσαρμογή και αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης, η γνωριμία με εκπαιδευτικά εργαλεία και τρόπους δράσης στο σχολείο σχετικά με το θέμα αυτό.

Στο Σεμινάριο αυτό θα συμμετέχουν έως 40 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο ή / και εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το μεγάλο θέμα της εποχής μας, την Κλιματική Κρίση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής εδώ μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΕΑ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου την πρώτη ημέρα και στη λίμνη Αγυιάς τη δεύτερη ημέρα. Για τους εκπαιδευτικούς από άλλες Περιφερειακές Ενότητες υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας τους (έως 21 άτομα) στο Παρθεναγωγείο του Βάμου, χώρο φιλοξενίας του ΚΕΠΕΑ Βάμου.

Ακολουθεί το προσωρινό πρόγραμμα εργασιών.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024

Χώρος: ΚΠΕ Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου

17:00 - 17:30       Εγγραφές - Xαιρετισμοί.

17:30 - 18:00       Πρόγραμμα του ΚΕΠΕΑ Βάμου για την Κλιματική Αλλαγή και παρουσίαση του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σχετικού εκπαιδευτικού υλικού του ΚΕΠΕΑ Βάμου, Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ Βάμου

18:00 - 18:30       «Κλιματική Κρίση και Παγκόσμιες Σύνοδοι για το Κλίμα», Γιάννης Φίλης, πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης

18.30-19.00          Συζήτηση

19:00 - 19:15       Διάλειμμα για καφέ – κέρασμα

19:15 - 19:45       Παρουσιάσεις προγραμμάτων σχολείων που υλοποίησαν σχετικά προγράμματα.

19:45 - 20:45       Εργαστήριο Παιδαγωγικών τεχνικών σε ομάδες (Ηθικό Δίλημμα – Παιχνίδι ρόλων)

20:45 - 21:00       Συζήτηση – αξιολόγηση πρώτης ημέρας Σεμιναρίου

21:00                     Λήξη πρώτης ημέρας σεμιναρίου.

 

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2024

Χώρος: Μικρό Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο (ΜΥΗΣ) Λίμνης Αγυιάς

Άφιξη 9.30 στο ΜΥΗΣ:  Δημιουργία 2 ομάδων εκπαιδευτικών¨

9.40 - 10.20   Α ομάδα Ξενάγηση στο ΜΥΗΣ (Πετραντωνάκη Μαρία, Δ/ντρια Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ) 

Β ομάδα: Εκπαιδευτικά μουσειολογικά προγράμματα (Παντελάκη Μαριλένα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) - Πειράματα παραγωγής ενέργειας από νερό ( Στέλλα Χαραλαμπάκη, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων)  

10.20 - 11.00 Β ομάδα Ξενάγηση στο ΜΥΗΣ (Πετραντωνάκη Μαρία, Δ/ντρια Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ) 

Α ομάδα: Εκπαιδευτικά μουσειολογικά προγράμματα (Παντελάκη Μαριλένα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) - Πειράματα παραγωγής ενέργειας από νερό ( Στέλλα Χαραλαμπάκη, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων)

11.00 - 11.15  Διάλειμμα

11.15 - 13.15  Εκπαιδευτικό Εργαστήριο STEAM : Παραγωγή αιολικής ενέργειας από ανεμόμυλους - Μετρήσεις -  Πειράματα - Φύλλα εργασιών (Νίκος Αφεντάκης, Υπεύθυνος Ανάπτυξης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων STEAM) 

13.15 - 13.30  Διάλειμμα

13.30 - 14.30  Παραμύθια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο (Νίκος Μπλαζάκης)

14.30      ΛΗΞΗ

 

Για το ΚΕΠΕΑ Βάμου

Ο Υπεύθυνος

 

Ποντικάκης Φώτιος

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

14ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού "Πράσινος Πλανήτης" που εκδίδει το ΚΕΠΕΑ Βάμου

Ο «Πράσινος Πλανήτης», το διαδικτυακό περιοδικό που εκδίδει το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Βάμου, έφτασε το Δεκέμβριο του 2023 αισίως στο 14ο τεύχος του:

Σε αυτό το τεύχος μπορείτε να βρείτε:

 • Εισηγήσεις και κείμενα από το Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Βάμου
 • Παρουσιάσεις σχολείων στο Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΕΠΕΑ Βάμου
 • Ποιήματα από το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής που συντόνισε η αρχαιολόγος και συγγραφέας Ειρήνη Γαβριλάκη στο Εισαγωγικό Σεμινάριο ΠΕ του ΚΕΠΕΑ Βάμου.
 • Σεμινάριο Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης για ψηφιακά εργαλεία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που οργάνωσε το ΚΕΠΕΑ Βάμου σε συνεργασία με το 5ο Νηπιαγωγείο Χανίων
 • Κύκλος Σεμιναρίων της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών (ΠΕΕΚΠΕ) για τα Ακραία Καιρικά Φαινόμενα και την Κλιματική Αλλαγή
 • Εντυπωσιακή συμμετοχή στην Ημέρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης που συντόνισε το ΚΕΠΕΑ Βάμου στην Κρήτη
 • COP28: Τι είναι και τα αποτελέσματά της
 • 19 περιβαλλοντικές οργανώσεις παρεμβαίνουν για την προστασία του λύκου στην Ευρώπη
 • 34 χρόνια Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
 • Αφίσες του ΟΗΕ για το Κλίμα
 • Συμμετοχές του ΚΕΠΕΑ Βάμου σε Σεμινάρια Erasmus+
 • Επίσκεψη σε σχολείο που συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων στην Πράγα της Τσεχίας.
Το περιοδικό είναι διαθέσιμο ελεύθερα στο διαδίκτυο  για να το δει κανείς και να αξιοποιήσει υλικό.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023

Διαδικτυακό Σεμινάριο ΠΕΕΚΠΕ με θέμα "Κλιματική Κρίση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, 6 το απόγευμα

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι εισηγητές,

 Όπως σας είναι γνωστό, η ΠΕΕΚΠΕ μας, διοργανώνει κύκλο επιμορφωτικών Διαδικτυακών Σεμιναρίων, κατά το διάστημα Νοεμβρίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024,  με γενικό τίτλο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τις φυσικές καταστροφές και την Κλιματική Κρίση: Αναλαμβάνουμε δράση …», συνολικής διάρκειας 16 διδακτικών ωρών.

  Σε αυτά δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 5000 εκπαιδευτικοί, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα φυσικών καταστροφών και Κλιματικής Κρίσης.

Το πρώτο σεμινάριο ήδη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή!!!

Το δεύτερο θα πραγματοποιηθεί, με τη συμβολή σας, τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023  ώρες 18:00-21:00, με θέμα: «Κλιματική Κρίση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και με καλεσμένους:

1. τον Καθηγητή του Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής /Δ/ντή Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αθανάσιο Αργυρίου, με τίτλο εισήγησης «Κλιματολογική Θεμελίωση της Κλιματικής Αλλαγής» και 

2. τις Π.Ο. των ΚΠΕ /ΚΕΠΕΑ Κορδελιού και Βάμου καθώς και Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι οποίοι θα παρουσιάσουν αντίστοιχο του θέματος εκπαιδευτικό  υλικό


 Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς , η σύνδεση θα γίνει μέσω του καναλιού ΥouΤube της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. που είναι  https://www.youtube.com/@peekpe

 

Με εκτίμηση και ιδιαίτερη χαρά για τη διαδικτυακή σας παρουσία.

 Το Δ.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου σεμιναρίου

18/12/2023

 

‘‘Κλιματική Κρίση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

 

17:50 – 18:00

Υποδοχή

18:00 18:15

Καλωσόρισμα - Χαιρετισμοί

18:15 19:00

«Κλιματολογική Θεμελίωση της Κλιματικής Αλλαγής»

Αθανάσιος Αργυρίου

Καθηγητής του Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής /
Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

19:00 19:15

Συζήτηση

19:15 - 19:45

«Μαθαίνουμε για την κλιματική αλλαγή παίζοντας»

Χρυσούλα Αθανασίου
Προϊσταμένη ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Γεώργιος Υφαντής & Γεώργιος Σλαυκίδης
Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας
ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

19:45– 20:15

«Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και δίκτυο για το κλίμα»

Ποντικάκης Φώτιος,
Προϊστάμενος
ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου

Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα,
αναπληρώτρια
Προϊσταμένου ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου

Δεσποτίδου Ελένη, Μπάσιου Ανδριάνα,
Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου

20:15-20:45

«Σχολεία για το κλίμα »

Δημοπούλου Μαρία
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Α’ Αθήνας.

Νιάρχου Ελένη
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Γ’ Αθήνας.

Τσίγκου Αλεξάνδρα,
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Δυτ. Αττικής.

20:45 - 21:00

Συζήτηση - Αξιολόγηση & Κλείσιμο του Σεμιναρίου