Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021

Διδακτική υπηρεσία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Εικόνα από υπαίθριο μάθημα του ΚΠΕ Βάμου (προ πανδημίας)
 
Το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία παραλείπει να συμπεριλάβει στη διδακτική υπηρεσία (άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο στ’) τη διδακτική υπηρεσία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όμως ασκούν διδακτικό έργο, με βάση και την προκήρυξη στελέχωσης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θεωρούμε ότι η παράλειψη αυτή θα πρέπει να διορθωθεί, όπως προτείνει και η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2020- 2021 που έστειλε στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στη διάρκεια της πανδημίας έκανε διαδικτυακά μαθήματα σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας WEBEX του Υπουργείου σε 61 σχολεία με τη συμμετοχή 1264 μαθητών και 152 εκπαιδευτικών. Παράλληλα, σε διαδικτυακές δράσεις (πχ για Παγκόσμιες Ημέρες Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, για την Επαναχρησιμοποίηση Υλικών και για το Κλίμα) που οργάνωσε το ΚΠΕ Βάμου συμμετείχαν 78 σχολεία με 1560 μαθητές και 179 εκπαιδευτικούς. Επίσης το ΚΠΕ Βάμου, τη φετινή σχολική χρονιά οργάνωσε ή συμμετείχε στη διοργάνωση 10 διαδικτυακών Επιμορφωτικών Σεμιναρίων με τη συμμετοχή 2.829 εκπαιδευτικών και 93 ενήλικων πολιτών από όλη τη χώρα.

Θα θέλαμε επίσης να συμπληρώσουμε ότι, πέραν των παραπάνω, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, τη φετινή σχολική χρονιά:

Þ     Δημιούργησε πληθώρα ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση ελεύθερα από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Þ     Κατέθεσε 3 προτάσεις δραστηριοτήτων (για το Κλίμα, την Ανακύκλωση και για τη Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και το Περιβάλλον) στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, 2 εκ των οποίων είχαν ήδη ενσωματωθεί από την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Þ     Δημιούργησε το ηλεκτρονικό περιοδικό «Πράσινος Πλανήτης», εκδίδοντας 4 τεύχη από το Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2021, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Þ     Δημιούργησε ένα Διαδραστικό Βιβλίο (Interactive book) με θέμα τη Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και το Περιβάλλον, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω της πλατφόρμας e me. Σε αυτό περιλαμβάνονται παρουσιάσεις, κείμενα, βιντεάκια, εικόνες σχετικά με το θέμα.

Þ     Συμμετείχε (διαδικτυακά) σε 2 προγράμματα Erasmus+ KA2 για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου για παιδιά νηπιαγωγείου με περιβαλλοντικό θέμα σε διάφορες γλώσσες (πρόγραμμα Greenopolis) και για τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού (πρόγραμμα Colourful World). Και τα δύο συνοδεύονται με Οδηγούς Εκπαιδευτικού με συμπληρωματικές προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα συμμετέχει στην υλοποίηση δύο προγραμμάτων Erasmus+ KA1 (Επιμόρφωση προσωπικού σε Δομημένους Κύκλους Μαθημάτων).

Þ     Φιλοξένησε 2 πρακτικές Erasmus+ (Erasmus+ Traineeships), της περιβαλλοντολόγου Daniela Sannino από την Ιταλία –Πανεπιστήμιο του Σάσσαρι της Σαρδηνίας (Σεπτέμβριος- Νοέμβριος 2020) και της διατροφολόγου Enola Comte από τη Γαλλία (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2021). Στη διάρκεια αυτών των πρακτικών διαμορφώθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά) για τη Μεσόγειο Θάλασσα και για τη Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή, προστέθηκε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα προσφερόμενα από το ΚΠΕ Βάμου (Μεσόγειος, η θάλασσα που μοιραζόμαστε) και δημιουργήθηκε ένα διαδραστικό βιβλίο και πρόταση στο ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και Περιβάλλον).

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021

Επιμορφωτικό Σεμινάριο του προγράμματος Erasmus+ Greenopolis

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Greenopolis, οργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Greenopolis  που ξεκινάει τη  Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου συμμετέχει στο  διεθνές πρόγραμμα Erasmus+ KA201 "GREENOPOLIS – INTERACTIVE EBOOK ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT", το οποίο έχει εγκριθεί στην Πολωνία (PROJECT NUMBER 2019-1-PL01-KA201-064753). Στο διεθνές αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι φορείς από 4 διαφορετικές χώρες (Κροατία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ελλάδα) και εκπαιδευτικοί από τις χώρες αυτές. Συντονίζεται από το Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi Nowa Wies και συμμετέχουν, από την Ελλάδα,  το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, από την Πορτογαλία οι ADVANCIS και BOON που ειδικεύονται στην παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, από την Πολωνία το Szkola Podstawowa (Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο που βρίσκεται στο κέντρο του Nova Wies ) και το Center of Education and Entrepreneurship Support, ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην οργανωτική υποστήριξη  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από την Κροατία το Dječji vrtić "Radost, βρεφονηπιακός σταθμός και νηπιαγωγείο.

                Το Σχέδιο της Στρατηγικής Σύμπραξης στον Τομέα της Εκπαίδευσης έχει στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου παιδαγωγικής που χρησιμοποιεί ως εργαλείο το διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω του παιχνιδιού. Στα πλαίσια του Σχεδίου δημιουργείται ένα εκπαιδευτικό διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο για να αξιοποιηθεί σε περιβάλλοντα τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί Οδηγός Εκπαιδευτικού του ηλεκτρονικού βιβλίου και Παράλληλων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά από τους εκπαιδευτικούς. Παρουσιάσεις και εκπαίδευση πάνω στη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου, θα γίνουν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν, σε εκπαιδευτικούς, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στο Νόβα Βίες της Πολωνίας, στην Κροατία και επιπλέον πιλοτική εκπαίδευση για όλους στα Χανιά στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα ξεκινάει τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου στις 10 το πρωί, με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από Πολωνία, Κροατία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις για την Εκπαίδευση για την Αειφορία στην Προσχολική Αγωγή στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Κροατία και την Πορτογαλία και θα παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό βιβλίο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Greenopolis και ο Οδηγός εκπαιδευτικού με προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παράλληλα με τη χρήση του βιβλίου. Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν υπαίθρια εργαστήρια και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, στην Παλιά Πόλη των Χανίων (το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Βάμου για την Παλιά Πόλη των Χανίων την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021) και αλλού, ενώ την Παρασκευή πρωί θα γίνει συνάντηση των εταίρων του προγράμματος
Erasmus+ για τη συνέχεια του προγράμματος στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Κάλεσμα για 10 Νηπιαγωγούς του Ν. Χανίων - Συμμετοχή στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη χρήση Ηλεκτρονικού Βιβλίου – Παραμυθιού Greenopolis

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, καλεί 10 Νηπιαγωγούς Ν. Χανίων να συμμετέχουν στο Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη χρήση Ηλεκτρονικού Βιβλίου – Παραμυθιού Greenopolis στα πλαίσια της συμμετοχής του ΚΠΕ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Greenopolis, τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στον Κεφαλά Αποκορώνου και την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, από τις 9 π.μ. έως 2 μμ. 
Αίτηση συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthEcqeccv8wCquesda_EjLUdVw5gFSg6KBZZdKPBAqHyjbA/viewform?usp=sf_link

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2021

Διαδικτυακό σεμινάριο Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Βιβλίου & παρουσίαση του Ebook Greenopolis την Τρίτη 15-6-2021

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στα πλαίσια της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ Greenopolis, διοργανώνει διαδικτυακό Σεμινάριο για τη Δημιουργία Ηλεκτρονικών Βιβλίων – Παρουσίαση του e-book Greenopolis, την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, από τις 7 έως 9 μμ, για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο. 
Για αίτηση συμμετοχής πατήστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & 
ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Πρόγραμμα

19:00-19:15

Προσέλευση – Χαιρετισμοί

19:15-19:30

Το πρόγραμμα Greenopolis

19:30-19:45

Παρουσίαση του διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου Greenopolis

19.45-20:00

Ερωτήσεις - Συζήτηση

20:00-20:05

Διάλειμμα

20:05-20:30

Εργαλεία για τη δημιουργία ηλεκτρονικών διαδραστικών βιβλίων

20:30-21:00

Συζήτηση - Αξιολόγηση


Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021 - PADLET

Στις 5 Ιουνίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Φέτος το σύνθημα είναι «Ξαναφανταζόμαστε, ξαναδημιουργούμε, αποκαθιστούμε».

Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, όμως μπορούμε να φυτέψουμε δέντρα, να πρασινίσουμε τις πόλεις, να φροντίσουμε τους κήπους μας, να αλλάξουμε τη διατροφή μας, να καθαρίσουμε τα ποτάμια και τις ακτές μας. Είμαστε η γενιά που μπορεί να ζήσει ειρηνικά με τη φύση. Ας ενεργοποιηθούμε, αντί να ανησυχούμε μόνο.

Μπορείτε να παίξετε ένα παιχνίδι για το περιβάλλον στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δρώντας παράλληλα ατομικά, σε ομάδες και στο σχολείο μας για το περιβάλλον. Μπορείτε ακόμη να παίξετε το διαδικτυακό παιχνίδι του ΚΠΕ Βάμου «Σώσε τον πλανήτη» στα Ελληνικά, Αγγλικά ή Γαλλικά.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου έφτιαξε ένα Padlet όπου μπορείτε να βρείτε υλικό, πληροφορίες, μικρά βιντεάκια για το θέμα της Ημέρας Περιβάλλοντος.

     Στο  Padlet αυτό, καλούμε εκπαιδευτικούς και μαθητές να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αναφέροντας τη βιοποικιλότητα, περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά και καλές περιβαλλοντικές πρακτικές της περιοχής τους. Το μήνυμα μπορεί να είναι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

·           Κείμενο

·           Ποίημα ή μαντινάδα, 

·           Ζωγραφιά

·           Φωτογραφία από ένα σημαντικό φυσικό τοπίο της περιοχής μας ή σχετική με περιβαλλοντικό πρόβλημα 

·           ένα άγριο είδος ζώου ή φυτού της περιοχής μας που απειλείται με εξαφάνιση.

·           Βιντεοκλίπ

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να πατήσετε κάτω δεξιά στο + για να προσθέσετε το δικό σας μήνυμα, Τότε θα δείτε ένα πλαίσιο πάνω αριστερά όπου μπορείτε να γράψετε το δικό σας μήνυμα και να βάλετε και εικόνα, ζωγραφιά ή φωτογραφία.

Κι εμείς θα συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες να συμπληρώνουμε υλικό, βίντεο και εικόνες που βρίσκουμε, εμπλουτίζοντας το Padlet για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Στείλτε κι εσείς το δικό σας μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εδώ!


 

 

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

 Για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας (22 Μαΐου) δε θα γίνει τελικά τηλεδιάσκεψη, μιας και τα σχολεία έχουν ανοίξει και μπορούν να οργανωθούν δια ζώσης δράσεις στην τάξη,στην αυλή ή στον κήπο ενός σχολείου πχ φυτεύοντας τοπικά αρωματικά φυτά.

Για να στηρίξει τις σχετικές δράσεις των σχολείων, το ΚΠΕ Βάμου:

  • Έχει στείλει σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών από την Τράπεζα Σπόρων του Πελίτι σε σχολεία που μας ζήτησαν για να φυτέψουν στους σχολικούς τους κήπους
  • Έχει δημιουργήσει ένα Padlet με πληροφοριακό υλικό 
  • Στο Padlet για την Ημέρα Βιοποικιλότητας σχολεία που οργανώνουν κάτι σχετικό με την Ημέρα Βιοποικιλότητας μπορούν να αναρτούν κείμενο, εικόνες ή βίντεο.
  • Έχει ετοιμάσει το 3ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού του ΚΠΕ Βάμου "Πράσινος Πλανήτης" με αφιέρωμα στη Βιοποικιλότητα με παρουσιάσεις, κείμενα, βίντεο, εικόνες κλπ, το οποίο μπορεί κανείς να δει εδώ.
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

Σεμινάριο Παρουσίασης του διαδικτυακού παιχνιδιού 'Colorful World', την Παρασκευή 14/5, και ώρα 6-8μ.μ.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου στα πλαίσια της συμμετοχής του στο εγκεκριμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο προγράμμαErasmus+ KA201 «Colourful World- Πολύχρωμος Κόσμος» (Key Action 201 Strategic Partnerships for the Field of Education - 2018-1-UK01-KA201-048028), οργανώνει Σεμινάριο Παρουσίασης του Εκπαιδευτικού Διαδικτυακού Παιχνιδιού, την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο γίνονται πατώντας εδώ για εκπαιδευτικούς και για μη εκπαιδευτικούς εδώ.

Σύνδεσμος WEBEX https://minedu-primary.webex.com/meet/ponfotis .

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι το εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

18:00-18:15:  Το Σχέδιο Erasmus+ Colourful World

18:15-18:30:  Το Διαδικτυακό Παιχνίδι –σκοπός, δομή, θέμα, περιήγηση

18:30-18:45:   Ο Οδηγός Εφαρμογής – μεθοδολογία, επιπρόσθετο υλικό

18:45-19:00:   Διάλειμμα για περιήγηση στο παιχνίδι

19:00-19:15:   Συζήτηση

19:15-19:45:   Παρουσίαση Διαδικτυακών εφαρμογών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών

19:45-20:00:   Συζήτηση

 

Θα ήταν καλό να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να ελέγξετε στη σύνδεση σας και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα.