Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Προκήρυξη Σεμιναρίου Περιφερειακού Δικτύου ΠΕ "Ένας κήπος στο σχολείο μου"

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου προγραμματίζει, σε συνεργασία με τα άλλα ΚΠΕ της Κρήτης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης, στο πλαίσιο του Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρυτικό Σεμινάριο του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ένας κήπος στο σχολείο μου», την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017.
Το Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ένας κήπος στο σχολείο μου» ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ 27.1/444/24-01-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017.
Το ΚΠΕ Βάμου θα καλύψει τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων και τα έξοδα διαμονής όσων απέχουν περισσότερα από 40 χιλιόμετρα από την έδρα του ΚΠΕ (Κεφαλάς Αποκορώνου) από τον προϋπολογισμό του.
Στόχος της λειτουργίας του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών κι εκπαιδευτικών για την βιοποικιλότητα, την τοπική χλωρίδα της Κρήτης και την αλλαγή του περιβάλλοντος του σχολείου μέσα από την εισαγωγή πρασίνου και τη δημιουργία σχολικών κήπων, η επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017
16.00 - 17.00: Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου
17.00 - 17.30: Προσέλευση – Εγγραφές
17.30 - 17.45: Χαιρετισμοί
17.45 - 18.15: Παρουσίαση του Δικτύου και των προτάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής από την Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Βάμου.
18.15 - 19.15: Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΠΕ της Κρήτης για τους σχολικούς κήπους, τη χλωρίδα και τη βιοποικιλότητα (εκπρόσωποι Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ Βάμου, Ανωγείων, Αρχανών, Ιεράπετρας).
19.15 - 19.30: Διάλειμμα
19.30 - 20.15: Παρουσίαση Τοπικών Δικτύων Π.Ε. για σχολικούς κήπους
20.15 - 21.00: Εργαστήριο
21.00:              Δείπνο για τους συμμετέχοντες

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017
09.00 - 9.30:    Παρουσίαση του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης
09.30 - 10.00:  Παρουσίαση δράσεων του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων για τη βιοποικιλότητα.
10.00 - 11.00: Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών δράσεων σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο (α’ μέρος)
11.00 -11.15:   Διάλειμμα
11.15 - 12.15:  Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών δράσεων σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο (β’ μέρος)
12.15 - 14.00: Ξενάγηση στους χώρους του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης – Μοίρασμα φυτών που διαθέτει το Δασαρχείο Χανίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Δίκτυο και υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, μπορούν να πάρουν μέρος και άλλοι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Δίκτυο υλοποιώντας σχετικό πρόγραμμα δηλωμένο στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το σύνολο των συμμετεχόντων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 50 άτομα.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στους/στις Υπεύθυνους-ες Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ηλεκτρονικά εδώ για Χανιά και εδώ για υπόλοιπη Κρήτη) μέχρι τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017. Στη συνέχεια, οι Υπεύθυνοι-ες Σχολικών Δραστηριοτήτων πρέπει να μας αποστείλουν τους πίνακες εισηγητών και συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2017, για να προχωρήσει η Αίτηση Έγκρισης προς το Υπουργείο.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Βάμου Ποντικάκης Φώτιος