Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά διατροφής στο χώρο του ΚΠΕ Βάμου για σεμινάρια και δράσεις

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκηρύσσει
μειοδοτικό διαγωνισμό για την κάλυψη της διατροφής σε Σεμινάρια και Δράσεις του ΚΠΕ Βάμου.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο.
Οι προσφορές θα ισχύουν για την περίοδο 1-09-2018 έως 31-12-2018 και πρέπει να
σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες (με συνυπολογιζόμενο το ΦΠΑ) στο ΚΠΕ Βάμου είτε
ταχυδρομικά (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου, 73008 Βάμος)
είτε ηλεκτρονικά (kpevamou@gmail.com) μέχρι την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018.

Για το ΚΠΕ Βάμου
Ο Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος

Κατεβάστε την πρόσκληση από


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου