Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΚΠΕ Βάμου


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή πετρελαίου για τις ανάγκες του ΚΠΕ Βάμου. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο.
Οι προσφορές θα ισχύουν για την περίοδο 1-09-2018 έως 31-12-2018 και πρέπει να σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες (με συνυπολογιζόμενο το ΦΠΑ) στο ΚΠΕ Βάμου είτε ταχυδρομικά (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου, 73008 Βάμος) είτε ηλεκτρονικά (kpevamou@gmail.com) μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2018.
Για το ΚΠΕ ΒάμουΟ Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος


ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΒΑΜΟΥ
Κεφαλάς Αποκορώνου
Τηλ.2825083230
Fax.2825083231

Κεφαλάς , ……./……./2018

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προσφέρουμε για την παροχή πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΚΠΕ Βάμου (εγκαταστάσεις στον Κεφαλά και Παρθεναγωγείο του Βάμου) στις παρακάτω τιμές:

Τιμή μονάδας (λίτρο) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Η προσφορά ισχύει για την περίοδο  1-09-2018 έως 31-12-2018. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Για την επιχείρηση


(ΣΦΡΑΓΊΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου