Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Συμμετοχή ΚΠΕ Βάμου σε Σεμινάριο στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ στο Λονδίνο

Το μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, Ορφανουδάκη Μαρία, συμμετείχε στην εβδομαδιαία εκπαίδευση με τίτλο «Το δημιουργικό δράμα ως εργαλείο για την κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των προσφύγων»  που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 05 - 11/02/2018 στο Λονδίνο και διοργάνωσε ο οργανισμός «Utopia τέχνη και εκπαίδευση». Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης σχεδίου Erasmus+ από το ΚΠΕ Βάμου, με τίτλο «Διεθνές Σχολείο ανοιχτό σε πρόσφυγες και μετανάστες», το οποίο έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και στελέχη εκπαίδευσης. Παρείχε τεχνικές και εργαλεία για την ομαλή ένταξη και προσαρμογή μειονοτικών ομάδων και αποκλεισμένων ατόμων, στη σχολική ζωή και τάξη.
Χαρακτηριστικό της επταήμερης εκπαίδευσης ήταν η χρήση διαδραστικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών ρόλων και ασκήσεων δραματοποίησης, για τη μετάδοση της γνώσης. Ελάχιστο χώρο και χρόνο κατείχαν στο σεμινάριο παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως η διάλεξη και η παρουσίαση.

Με εργαλείο την δραματοποίηση διερευνήθηκαν τα παρακάτω πεδία:
·         Ανάπτυξη συνδέσμων σε ανομοιογενείς ομάδες
·         Ένταξη μελών σε ομάδα που τείνουν να αποκλείονται από αυτή
·         Αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στη σχολική ζωή, όπως για παράδειγμα η εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών απέναντι σε μετανάστες
·         Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που φέρει μία μειονότητα ή ένας μετανάστης και χρήση τους στη διδασκαλία.
·         Διδασκαλία συγκεκριμένων αντικειμένων (γλώσσα, μαθηματικά κ.α.) σε μετανάστες.
·         Χρήση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην προσπάθεια ένταξης περιθωριοποιημένων μαθητών στην ομάδα.

Οι θεματικές, οι μέθοδοι και οι δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στο σεμινάριο ήταν ένας σημαντικός παράγοντας επίτευξης των αρχικών διδακτικών στόχων της εκπαίδευσης.  Πολύ θετική και ενισχυτική ως προς τις έννοιες της διαφορετικότητας και της αποδοχής του διαφορετικού, ήταν η πολυπολιτισμική ταυτότητα του σεμιναρίου. Οι εισηγητές ήταν από την Αγγλία, τη Βραζιλία και την Τουρκία.  Οι συμμετέχοντες, δέκα στο σύνολο, ήταν όλοι εκπαιδευτικοί, από την Πολωνία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα.  Τέλος το Λονδίνο ως πόλη πολυπολιτισμική, με μεγάλη ποικιλία στον πληθυσμό της, αποτέλεσε ιδανικό περιβάλλον για την διερεύνηση των εννοιών της σύνδεσης και αμοιβαίας αποδοχής  διαφορετικών πολιτισμών και την ανάδειξη της δυναμικής, που προκύπτει από την αλληλεπίδρασης διαφορετικών ανθρώπων που δρουν κάτω από κοινούς στόχους.


1 σχόλιο: