Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση συμμετοχής σε Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή

Τον προηγούμενο Δεκέμβριο, η Παγκόσμια Σύνοδος στο Παρίσι αποφάσισε τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία του Κλίματος, μετά από την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από τα εθνικά κοινοβούλια αρκετών χωρών, ανάμεσά τους και από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Παράλληλα, χιλιάδες Δήμοι κι ανάμεσά τους και αυτοί των Χανίων και του Αποκόρωνα συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής», σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (καταγραφή ρύπων, μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αντικατάσταση πετρελαϊκών σταθμών ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές, προστασία χώρων πρασίνου, προστασία υδάτινων αποθεμάτων, μείωση κυκλοφορίας ΙΧ και προώθηση της ποδηλατοκίνησης και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, μείωση οδικών μεταφορών με στήριξη τοπικών προϊόντων κ.ά).
Σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό το ΚΠΕ Βάμου προτείνει τη δημιουργία με τη συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Χανίων, των Δήμων και τοπικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων, ενός Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή, με την εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Χανίων.
Κάθε σχολική Περιβαλλοντική Ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή, θα μπορεί να πάρει μέρος στις παρακάτω δράσεις:
§   Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε εργαστήρια.
§   Εργαστήριο κατασκευών με φωτοβολταϊκά στο χώρο του σχολείου.
§   Επίσκεψη στο ΚΠΕ Βάμου και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή.
§   Διαγωνισμός μεταξύ των μαθητών για δημιουργία αφίσας, η οποία στη συνέχεια θα εκτυπωθεί και θα γίνει η αφίσα /οι αφίσες του Δικτύου.
§   Ημέρα Δράσης των σχολείων του Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή.
§   Απολογιστική Συνάντηση του Δικτύου στο τέλος της σχολικής χρονιάς για ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Κάθε σχολική ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με κάποιες (ή όλες) από τις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
1.    Η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη συμβολή σε αυτή.
2.    Εξοικονόμηση και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
3.    Νερό και κλιματική αλλαγή.
4.    Ποδήλατο και περπάτημα, βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη.
5.    Δημιουργία και προστασία χώρων πρασίνου μέσα κι έξω από το σχολείο.
6.    Τοπικά προϊόντα που παράγονται με φυσικό - βιολογικό τρόπο.
Για τη λειτουργία του Δικτύου καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθούν στοιχειώδη έξοδα των συμμετεχόντων σχολείων (μια εκπαιδευτική επίσκεψη, μικρό φωτοβολταϊκό ή φωτοβολταϊκά για τα σχολεία, εκτύπωση αφισών κλπ) με τη συνδρομή Δήμων και του προϋπολογισμού του ΚΠΕ Βάμου.
Παρακαλούμε, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και αυτά του  σχολείου τους, καθώς και τον αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική φόρμα εδώ Η έντυπη Αίτηση συμμετοχής και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφονται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και το/τη διευθυντή/τρια του σχολείου (με τη σφραγίδα του σχολείου) και παραδίδονται στην Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το σχολείο, ώστε να προωθηθούν στο ΚΠΕ.
Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα πρέπει την τρέχουσα σχολική χρονιά να δηλώσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, με θεματική παρόμοια με τις παραπάνω θεματικές ενότητες, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016.

Για το ΚΠΕ Βάμου
Ο Υπεύθυνος
Ποντικάκης Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου