Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Προτείνετέ μας ένα καινούριο σήμα για το ΚΠΕ Βάμου!

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου θέλει να αλλάξει το λογότυπό του. Γι’ αυτό το λόγο, με τη συνεργασία των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καλούμε μαθητές 5-18 ετών με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να μας προτείνουν ένα καινούριο σήμα για το ΚΠΕ Βάμου.
Το σήμα που θα μας προτείνουν μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, ζωγραφιά, κολλάζ (μορφή εικόνας). Το μέγεθος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωράει σε χαρτί Α3 (29,7 Χ 42 εκ).
Τα σχέδια θα πρέπει να παραδοθούν στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016. Τα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση (PDF, GIF, JPEG) και να παραδοθούν σε CD στις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων. Τόσο οι ζωγραφιές, τα κολλάζ όσο και τα CD θα πρέπει να είναι σε φάκελο που να περιλαμβάνει οπωσδήποτε Όνομα ή Ονόματα αυτού/ών που το σχεδίασε/αν, το τμήμα και το σχολείο στο οποίο πηγαίνει.
Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει και προτείνετέ μας ένα καινούριο σήμα – λογότυπο για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου.
Όλες οι εργασίες των μαθητών θα παρουσιαστούν σε Έκθεση που θα γίνει αργότερα στα Χανιά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου