Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  συνέχιση λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα σπήλαια της Ελλάδας … στο φως»

Μέσα στα άπειρα φυσικά μνημεία που περιλαμβάνει το Ελληνικό τοπίο είναι και τα σπήλαια που στον Ελλαδικό χώρο, ξεπερνάνε τα 10.000 (επίσημα καταγεγραμμένα). Δεμένα με το θρύλο, το μύθο ή την Ιστορία ή απλά θησαυροί απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς με τη δική τους πανίδα και χλωρίδα, μας καλούν να τα εξερευνήσουμε.
Πιστεύουμε ότι η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου με θέμα τα σπήλαια, θα δώσει την ευκαιρία σε όλους μας να αποκτήσουμε βαθύτερες γνώσεις για αυτό τον υπέροχο «σιωπηλό κόσμο», να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώσεις, να συντονίσουμε δράσεις με σκοπό την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους/στις μαθητές –τριες που θα έχουν αύριο ενεργή συμμετοχή στην ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το ΚΠΕ Βάμου  προγραμματίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του εθνικού δικτύου Π.Ε. σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Τα σπήλαια της Ελλάδας στο φως», το οποίο λειτουργούσε ως την προηγούμενη σχολική χρονιά με έγκριση του Υπουργείου σε συνεργασία με άλλα  ΚΠΕ και Υπευθύνους ΠΕ και θα ζητηθεί η έγκρισή του από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο δίκτυο αυτό θα τεθεί στόχος να συμμετάσχουν αυτή τη σχολική χρονιά (2016-2017) λειτουργίας του 20 σχολεία με 400 μαθητές και 20 εκπαιδευτικούς. Και το δεύτερο χρόνο  (2017-2018) λειτουργίας του άλλα 30 σχολεία με 600 μαθητές και 30 εκπαιδευτικούς.
Οι σκοποί του δικτύου είναι:
-          Η προαγωγή και η ανάπτυξη της Π. Ε. στα σχολεία
-          Η ευαισθητοποίηση, η ενεργοποίηση και η απόκτηση από τους μαθητές κριτικής σκέψης  σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
Οι στόχοι είναι:
-          Να γνωρίσουν οι μαθητές τον άγνωστο αυτό «κόσμο» των σπηλαίων και ό,τι αυτός περικλείει (ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, σπηλαιόβιοι οργανισμοί και νυχτερίδες, σπηλαιοθέματα και διάκοσμος, μυθολογία, ιστορία, λαϊκές παραδόσεις και θρύλοι).
-          Να  κατανοήσουν ότι τα σπήλαια είναι ένα κλειστό οικοσύστημα που κινδυνεύει από κάθε είδους ανθρώπινες επεμβάσεις.
-          Να ευαισθητοποιηθούν και να εκτιμήσουν την αξία του κλειστού οικοσυστήματος του σπηλαίου και την ανάγκη διαφύλαξης και προστασίας του.
-          Να επισκεφθούν και να εργαστούν μέσα σε σπήλαια και να ξεπεράσουν το φόβο που συχνά συνεπάγεται από την άγνοια και την όλη μυθοπλασία που σχετίζεται με αυτά.
Οι επιμέρους στόχοι είναι:
-          Η ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση του φυσικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
-          Η οριζόντια επικοινωνία και η δικτύωση των σχολείων. 
-          Η έμμεση επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, (οικογένεια, φίλοι, γειτονιά), αφού οι μαθητές λειτουργούν ως «πυρήνες» ευαισθητοποίησης.
Το δίκτυο θα υποστηρίζεται επιστημονικά από Σπηλαιολογικούς Συλλόγους της Κρήτης και της Ελλάδας, Πανεπιστημιακές και Πολυτεχνικές Σχολές με συναφές αντικείμενο (Τμήματα Γεωλογίας, Αρχαιολογίας, Βιολογίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος κ.α.), Εφορείες Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και τέλος την αρμόδια για τα σπήλαια υπηρεσία του Υπ.Πο., την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.
Σαν απώτερος στόχο του δικτύου ορίζεται η σύνδεση και συνεργασία με άλλες χώρες της Ευρώπης προκειμένου να γίνει γνωστός ευρύτερα ο θησαυρός των σπηλαίων του Ελλαδικού χώρου.
Οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί το δίκτυο είναι οι παρακάτω:
1.     Σπηλαιογένεση
2.     Είδη σπηλαίων
3.     Κλίμα-Χλωρίδα – Πανίδα
4.     Μυθολογία και σπήλαια
5.     Θρύλοι, λαϊκές παραδόσεις των σπηλαίων
6.     Ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τα σπήλαια.
7.     Τα σπήλαια στην αρχαιότητα
8.     Χρήσεις των σπηλαίων στη σύγχρονη εποχή
9.     Διεπιστημονικότητα και σπήλαια ( ιατρική, υδρογεωλογία, παλαιοκλίμα κα)
10.  Σπηλαιολογία και αθλητική δραστηριότητα
11.  Σπηλαιολογία και τουρισμός
12.   Κίνδυνοι που απειλούν τα σπήλαια και Προστασία τους
13.  Τα σπήλαια του Ελλαδικού χώρου
14.  Τα σπήλαια της Κρήτης
15.  Προώθηση και συνεργασία με σπηλαιολογικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους

Θεωρούμε ότι η συνέχιση της λειτουργίας του ως άνω θεματικού δικτύου είναι αναγκαία και θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση συμπεριφορών σε μαθητές-τριες, εκπαιδευτικούς και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο
Για δήλωση συμμετοχής, συμπληρώστε ηλεκτρονικά τις παρακάτω Αιτήσεις:
  • Σχολεία εδώ
  • ΚΠΕ εδώ
  • Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου