Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνει Εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών που σχεδιάζουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Στόχοι είναι η γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου, η απόκτηση γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που προωθούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία στα σχολεία.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

      Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

17.30 - 17.45:   Προσέλευση - Εγγραφές.

17.45 - 18.00:   Παιχνίδι γνωριμίας

18.00 - 18.30:   Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δικτύων του ΚΠΕ Βάμου

18.30 - 18.45:   Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και διαδικτυακά εργαλεία του ΚΠΕ Βάμου για Εξ Αποστάσεως Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

18.45 - 19.00:    Διάλειμμα

19.00 - 19.30:   Προτεινόμενες δράσεις από το ΚΠΕ Βάμου για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

19.30 - 20.30:   Η εφαρμογή της μεθόδου Project στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

20.30 - 21.00:   Ερωτήσεις – συζήτηση

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

08.30 - 09.00:    Προσέλευση στο χώρο της λίμνης Αγιάς

09.00 - 10.00:   Υπαίθρια εκπαιδευτικά παιχνίδια για το περιβάλλον (Εργαστήριο 1)

10.00 - 11.00:   Παιχνίδια ρόλων (Εργαστήριο 2)

11.15 - 11.30:   Διάλειμμα

11.30 - 12.15:   Εκπαιδευτική τεχνική World Café (Εργαστήριο 3)

12.15 - 13.30:  Σχεδιασμός Project για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχολικών Δραστηριοτήτων και Εργαστήρια Δεξιοτήτων (Εργασία σε ομάδες)

13.30 - 14.00:   Ερωτήσεις - Συζήτηση - Αξιολόγηση σεμιναρίου

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την πρώτη ημέρα (Παρασκευή) στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά Αποκορώνου και τη δεύτερη ημέρα (Σάββατο) στη λίμνη Αγιάς.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το Σεμινάριο, θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά μέχρι την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 πατώντας εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου