Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021

Ένα παιχνίδι για το νερό, με αφορμή τη γιορτή των Φώτων

 Το παιχνίδι είναι φτιαγμένο στην πλατφόρμα Deck toys όπου δωρεάν κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό. Για να φτιάξεις ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι στο διαδίκτυο, αρκεί να έχεις τις λέξεις - κλειδιά (τις βασικές έννοιες) που θέλεις να διδάξεις και τους ορισμούς τους. Μπορείς να τις οργανώνεις σε study sets (θεματικές ενότητες ή υποενότητες).Π.χ στο παιχνίδι που θα δείτε οι επιμέρους θεματικές ενότητες είναι Μυθολογία, Σημασία του Νερού, Προβλήματα του Νερού, Τι μπορούμε να κάνουμε. Επιλέγεις είδος διαδρομής (ευθεία, κυκλική κλπ) και δημιουργείται αυτομάτως μια διαδρομή με στάσεις που η καθεμιά έχει ένα κουίζ ή άλλη δραστηριότητα (με τις λέξεις κλειδιά) που ο εκπαιδευτικός μπορεί να αλλάξει επιλέγοντας από μια γκάμα δραστηριοτήτων - παιχνιδιών. Μπορεί επίσης ο εκπαιδευτικός να επιλέξει σε κάθε στάση ποια θεματική ενότητα- ή υποενότητα θα εξεταστεί και τι είδους κουίζ ή δραστηριότητα. Περιλαμβάνει επίσης αρχική αυτοαξιολόγηση του μαθητή (διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης) και τελική αξιολόγηση (τι έμαθα σήμερα). Ο εκπαιδευτικός επίσης μπορεί να δημιουργήσει μα ψηφιακή τάξη για μια εβδομάδα, στην οποία ανεβάζει το παιχνίδι- μάθημα, για να μπορεί να δει τις απαντήσεις των μαθητών. Εναλλακτικά, αξιοποιώντας μόνο την εκδοχή του εκπαιδευτικού που δίνουμε εδώ, ο μαθητής αυτοαξιολογείται, χωρίς όμως ο εκπαιδευτικός να βλέπει τι έχει απαντήσει.

Το παιχνίδι για το Νερό μπορείτε να το δείτε και να παίξετε εδώ:

https://deck.toys/a/7y9YhoU_9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου