Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης_ΚΠΕ Βάμου

Σύμφωνα με το έγγραφο 66272/Γ7/4-7-05 του ΥΠΕΠΘ : «τα θεματικά δίκτυα Π.Ε. προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης ενός επικοινωνιακού πλαισίου μεταξύ μαθητών / εκπαιδευτικών διαφορετικών περιοχών και κοινωνικών φορέων.
Η οργανωμένη επιστημονική διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων, η οποία δύναται να υλοποιηθεί μέσα από τα δίκτυα αυτά, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών επικουρούν στους βασικούς στόχους της Π.Ε...»

Στα Δίκτυα εντάσσεται η Σχολική μονάδα. Υπεύθυνοι του προγράμματος ορίζονται Εκπαιδευτικοί τις Σχολικής μονάδας.

Το ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ συντονίζει τα εξής δύο Περιφερειακά θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:και έχει αιτηθεί την ίδρυση του επίσης Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. 

Τέλος από το 2009 το ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ συντόνιζε το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. "Τα σπήλαια της Ελλάδας στο φως", που μετά από μια δραστήρια πορεία εννέα χρόνων, το 2018 ενσωματώθηκε στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. του ΚΠΕ Ανωγείων «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου