Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Βάμου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων για την περίοδο από 09-03-2019 έως 30-06-2019.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 08-03-2019. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου