Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Πρόγραμμα Ημερίδας "Κλιματική Αλλαγή και Εκπαίδευση"


Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019
Χώρος: Πνευματικό Κέντρο Χανίων
09.00 – 0930:       Προσέλευση – Εγγραφές
09.30 – 09.45:      Χαιρετισμοί
09.45 – 10.00:      «Ανάγκη εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή -Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ «Αλλάζω για το Κλίμα», Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Βάμου
10.00 – 10.15:      «Η Κλιματική Αλλαγή και η ανθρώπινη συμβολή σε αυτήν», Γιάννης Φίλης, πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης
10.15– 10.30:       «Η ανάγκη προώθησης των ΑΠΕ σε όλα τα σχολεία», Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
10.30 - 11.00:       Συζήτηση
11.00 – 11.15:      Διάλειμμα – Κέρασμα καφέ
11.15  - 12.45:    Εργαστήρι της Greenpeace: «Τα ορυκτά καύσιμα και οι κλιματικές αλλαγές»
Εισηγητής: Τάκης Γρηγορίου,  Υπεύθυνος εκστρατείας για την ενέργεια και το κλίμα
Στόχος 1: Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν προχωρημένες γνώσεις σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τον 1,5°C.
Στόχος 2: Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν ένα σύνθετο θέμα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές.
1. Παρουσίαση για την Κλιματική Αλλαγή - 20-30'
2. Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής (θέμα: παρέμβαση προς Δήμο και Τύπο σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής) σε working groups - 40' 
3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των working groups (π.χ. 5' ανά ομάδα)
12.45 – 14.15:   Εργαστήρι της Greenpeace: «Τα σχολεία του ήλιου»
Εισηγητής: Τάκης Γρηγορίου,  Υπεύθυνος εκστρατείας για την ενέργεια και το κλίμα
Στόχος 1: Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με την ηλιακή ενέργεια, την ενεργειακή δημοκρατία και την ουσαιαστική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
Στόχος 2: Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν τα οφέλη της ηλιακής ενέργειας και να προωθήσουν σχετικά προγράμματα στα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες.
1. Παρουσίαση για την ηλιακή ενέργεια κ ενεργειακή δημοκρατία - 20-30'
2. Άσκηση Όραμα για τα σχολεία του ήλιου' σε working groups - 30'
3. Παρουσίαση αποτελεσμάτων working groups - 15-20'
4. Παρουσίαση βοηθητικού υλικού (tool-kits) Greenpeace για περαιτέρω χρήση 10-15' 
14.15 – 15.00:      Συζήτηση – αξιολόγηση Ημερίδας

1 σχόλιο: