Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη διατροφής μαθητών κι εκπαιδευτικών σε προγράμματα και δράσεις του ΚΠΕ Βάμου στα Χανιά.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της διατροφής μαθητών και συμμετεχόντων σε προγράμματα και δράσεις του ΚΠΕ Βάμου (με σχολικές  μονάδες) στα Χανιά. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο.
Οι προσφορές θα ισχύουν για την περίοδο 22-03-2019 έως 30-06-2019 και πρέπει να σταλούν υπογεγραμμένες και σφραγισμένες (με συνυπολογιζόμενο το ΦΠΑ) στο ΚΠΕ Βάμου είτε ταχυδρομικά (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, Κεφαλάς Αποκορώνου, 73008) είτε ηλεκτρονικά (kpevamou@gmail.com) μέχρι την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019.Για το ΚΠΕ Βάμου
Ο Υπεύθυνος

Ποντικάκης Φώτιος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου