Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Συνάντηση - Σεμινάριο Περιφερειακού Δικτύου ΠΕ "Ένας κήπος στο σχολείο μου" 29-30/3/2019


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Βάμου προγραμματίζει, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Γεωπόνων και Νηπιαγωγών του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, τα άλλα ΚΠΕ της Κρήτης και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σεμινάριο 9 ωρών του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ένας κήπος στο σχολείο μου», την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019.
Το Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ένας κήπος στο σχολείο μου» ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ 27.1/444/24-01-2017 Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βάμου στον Κεφαλά την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019.
Στόχος της λειτουργίας του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών κι εκπαιδευτικών για την βιοποικιλότητα, την τοπική χλωρίδα της Κρήτης και την αλλαγή του περιβάλλοντος του σχολείου μέσα από την εισαγωγή πρασίνου και τη δημιουργία σχολικών κήπων, η επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών και μαθητών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019
17.00 - 17.30:    Προσέλευση – Εγγραφές
17.30 - 17.50: Παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Αμαλία Φιλιππάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΠΕΚΕΣ Κρήτης
17.50 - 18.20:   Παρουσίαση του Δικτύου και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΠΕ της Κρήτης για τους σχολικούς κήπους, τη χλωρίδα και τη βιοποικιλότητα, μέλη ΠΟ ΚΠΕ Κρήτης
18.20 - 18.40: «Η Οικολογική συνείδηση μέσα από το Πρότυπο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ρέτζια Εμίλια στην Ιταλία», Μαρία Μπαδιεριτάκη, Συντονίστρια ΠΕ60 ΠΕΚΕΣ Κρήτης
18.40  - 18.55: Διάλειμμα
18.55 - 19.15: «Συμβουλές για το σχολικό μας κήπο», Βλοντάκης Γιώργος, γεωπόνος, Συντονιστής Γεωπόνων ΠΕΚΕΣ Κρήτης
19.15 - 21.00:  Παρουσιάσεις εκπαιδευτικών δράσεων σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο
21.00:               Δείπνο για τους συμμετέχοντες
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
09.30 - 10.00:    Προσέλευση - Εγγραφές
10.00 - 12.00:    Επίσκεψη και Περιήγηση στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.
12.00 – 13.00: Συζήτηση – Αξιολόγηση του Σεμιναρίου 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Βάμου
Ποντικάκης Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου