Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Βάμου

Παρακάτω τα έγγραφα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δράσεων και σεμιναρίων του ΚΠΕ Βάμου.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου