Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Συνάντηση Erasmus+ στο Πόρτο με τη συμμετοχή του ΚΠΕ Βάμου


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου συμμετείχε στην Τρίτη Διεθνή Συνάντηση του εγκεκριμένου στο Ηνωμένο Βασίλειο προγράμματος Erasmus+ KA201 «Colourful World- Πολύχρωμος Κόσμος» (Key Action 201 Strategic Partnerships for the Field of Education - 2018-1-UK01-KA201-048028) στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στην περιοχή Matosinhos. Από πλευράς του ΚΠΕ Βάμου στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπεύθυνος Ποντικάκης Φώτης και το μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας Ελένη Δεσποτίδου.
                Στο διεθνές αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έξι φορείς από 4 διαφορετικές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Πολωνία, Ελλάδα). Συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Δυτικού Λονδίνου (University of West London) και συμμετέχουν, από την Ελλάδα το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, από την Πορτογαλία οι ADVANCIS και BOON που ειδικεύονται στην παραγωγή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, από την Πολωνία το Szkola Podstawowa (Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της Κρακοβίας), από το Ηνωμένο Βασίλειο η SATRO που είναι εκπαιδευτική ΜΚΟ που προωθεί την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες (STEM) προσφέροντας στα σχολεία εκπαιδευτικά προγράμματα και προωθώντας την εκπαίδευση των φτωχότερων στρωμάτων και των κοριτσιών.
                Το Σχέδιο της Στρατηγικής Σύμπραξης στον Τομέα της Εκπαίδευσης έχει στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου παιδαγωγικής που χρησιμοποιεί ως εργαλείο το παιχνίδι για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, αυξάνοντας το ενδιαφέρον τους παράλληλα για τις Φυσικές Επιστήμες. Στα πλαίσια του Σχεδίου θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι σε υπολογιστές για να αξιοποιηθεί σε περιβάλλοντα τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παράλληλα θα δημιουργηθεί Οδηγός Χρήσης του παιχνιδιού και Παράλληλων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά από τους εκπαιδευτικούς. Παρουσιάσεις του παιχνιδιού, όταν θα είναι έτοιμο, θα γίνουν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στην Κρακοβία της Πολωνίας και στα Χανιά στην Ελλάδα.
                Στην πρώτη Συνάντηση της Στρατηγικής αυτής Σύμπραξης που έγινε το Δεκέμβριο του 2018 στον 11ο όροφο του πανεπιστημιακού κτηρίου Paragon στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικού Λονδίνου στο Ealing, είχε γίνει παρουσίαση του εγκεκριμένου από το Βρετανικό Συμβούλιο Σχεδίου, οι συμμετέχοντες φορείς παρουσίασαν τη δράση τους, αναλύθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και προγραμματίστηκε η συνέχεια. Στη δεύτερη Διεθνή Συνάντηση του προγράμματος που έγινε στις 30 και 31 Μαΐου 2019 στα Χανιά, παρουσιάστηκε η πρόοδος στην υλοποίηση του σχεδίου, παρουσιάστηκαν οι παιδαγωγικοί στόχοι από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, το πρώτο σχέδιο διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού από την πορτογαλική Advancis, η ιστοσελίδα και η σελίδα στο Facebook του προγράμματος που δημιουργήθηκαν από την πορτογαλική Boon.                Στην Τρίτη Διεθνή Συνάντηση του προγράμματος που έγινε στο Πόρτο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2019 έγινε παρουσίαση της προόδου στην υλοποίηση του σχεδίου (φιγούρες, σχέδια, σενάριο και διάλογοι), ενώ ξεκίνησε και η συζήτηση για τη δημιουργία του Οδηγού Εφαρμογής του παιχνιδιού που θα περιλαμβάνει γλωσσάριο επεξήγησης επιστημονικών όρων με απλά λόγια, παιχνίδια, ασκήσεις και σχέδια μαθημάτων για εμβάθυνση πάνω σε σειρά περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο Οδηγός αυτός θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για αξιοποίηση στην τάξη και το σχολείο τους. Παράλληλα, έγινε επίσκεψη στο πειραματικό σχολείο Schole (από την ελληνική λέξη «σχολή») όπου φοιτούν παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και εφαρμόζεται διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, τα παιδιά συμμετέχουν σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους προσεγγίζοντας περιβαλλοντικά θέματα. Στο σχολείο αυτό δεν υπάρχουν οι παραδοσιακές τάξεις κι οι μαθητές κινούνται στους διάφορους χώρους σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει η δασκαλοκεντρική αντίληψη και να μην αναγκάζονται τα παιδιά να κάθονται για ώρες σε ένα θρανίο.

Το πειραματικό σχολείο Schole
Η τραπεζαρία του σχολείου
Η βιβλιοθήκη του σχολείου
Matosinhos
Το βιβλιοπωλείο Lello
Το Δημαρχείο του Πόρτο
Κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός με την Ιστορία στους τοίχους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου