Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018

Παράταση δηλώσεων συμμετοχής στο Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή

Η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής στο Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Αλλάζω για το Κλίμα" παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.
Παρακαλούμε, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους και αυτά του  σχολείου τους, καθώς και τον αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική φόρμα εδώ (για τα ΚΠΕ η δήλωση εδώ και για Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων εδώ). Η έντυπη Αίτηση συμμετοχής (που επισυνάπτεται παρακάτω) και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφονται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και το/τη διευθυντή/τρια του σχολείου (με τη σφραγίδα του σχολείου) και παραδίδονται στην/ον Υπεύθυνη/ο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το σχολείο, ώστε να προωθηθούν στο ΚΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου