Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

Επείγον: Μέχρι αύριο, 22-1-2019 οι Αιτήσεις Επίσκεψης στα ΚΠΕ

Με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αιτήσεις Επίσκεψης σχολικών ομάδων σε ΚΠΕ γίνονται μέχρι αύριο, 22-1-2019, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που υπάρχει στο τέλος της εγκυκλίου. Το έντυπο αυτό το σφραγίζουμε με τη σφραγίδα του σχολείου κι υπογράφει ο/η διευθυντής/τρια και ο/οι εκπαιδευτικός/οί που συμμετέχουν. Το συμπληρωμένο και σφραγισμένο έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον/στην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο, μέχρι τις 22-1-2019.

Την Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε προγράμματα των ΚΠΕ μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου για τι; Επισκέψεις στα ΚΠΕ, βρίσκεται σε μορφή PDF για να την κατεβάσετε από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου