Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Ονόματα Συμμετεχόντων στο εισαγωγικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Με θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» που θα πραγματοποιηθεί 11 & 12 Νοέμβριου στα 
Χανιά. 
Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακας Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου